Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS An Vũ

Xã An Vũ huyện Quỳnh Phụ ,Thái Bình
0363 867 251